จำนวนผู้ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ของ กรุงเทพมหานคร

ยอดรวมผู้เข้ารับการประเมิน

259,944

เข้าเกณฑ์

สงสัย

15,277

แยก

สังเกต

71,466

เฝ้า

ระวัง

22,900

ไม่พบ

ประวัติ

150,301


สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ขอรับ

การตรวจ

1,211

ผู้เข้ารับ

การตรวจ

1,004

Map will render here!
Map will render here!
แสดง 41 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์
#เขตผู้ขอรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจ
41วัฒนา2921
42สวนหลวง1816
43สะพานสูง1513
44สัมพันธวงศ์00
45สาทร2720
46สายไหม97
47หนองแขม2018
48หนองจอก89
49หลักสี่1511
50ห้วยขวาง2722