จำนวนผู้ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ของ กรุงเทพมหานคร

ยอดรวมผู้เข้ารับการประเมิน

259,958

เข้าเกณฑ์

สงสัย

15,277

แยก

สังเกต

71,469

เฝ้า

ระวัง

22,900

ไม่พบ

ประวัติ

150,312


สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ขอรับ

การตรวจ

1,211

ผู้เข้ารับ

การตรวจ

1,004

Map will render here!
Map will render here!
แสดง 31 ถึง 40 จาก 50 ผลลัพธ์
#เขตผู้ขอรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจ
31พระโขนง1913
32พระนคร42
33ภาษีเจริญ1516
34มีนบุรี1411
35ยานนาวา3232
36ราชเทวี1710
37ราษฎร์บูรณะ2823
38ลาดกระบัง5342
39ลาดพร้าว2220
40วังทองหลาง3126