จำนวนผู้ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ของ กรุงเทพมหานคร

ยอดรวมผู้เข้ารับการประเมิน

569,330

เข้าเกณฑ์

สงสัย

33,089

แยก

สังเกต

159,993

เฝ้า

ระวัง

37,704

ไม่พบ

ประวัติ

338,544


สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ขอรับ

การตรวจ

1,518

ผู้เข้ารับ

การตรวจ

1,393

Map will render here!
Map will render here!
แสดง 1 ถึง 10 จาก 50 ผลลัพธ์
#เขตผู้ขอรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจ
1คลองเตย1716
2คลองสาน3332
3คลองสามวา2820
4คันนายาว3730
5จตุจักร4130
6จอมทอง3639
7ดอนเมือง3232
8ดินแดง5252
9ดุสิต1312
10ตลิ่งชัน2824