จำนวนผู้ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ของ กรุงเทพมหานคร

ยอดรวมผู้เข้ารับการประเมิน

259,954

เข้าเกณฑ์

สงสัย

15,277

แยก

สังเกต

71,468

เฝ้า

ระวัง

22,900

ไม่พบ

ประวัติ

150,309


สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ขอรับ

การตรวจ

1,211

ผู้เข้ารับ

การตรวจ

1,004

Map will render here!
Map will render here!
แสดง 1 ถึง 10 จาก 50 ผลลัพธ์
#เขตผู้ขอรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจ
1คลองเตย139
2คลองสาน2618
3คลองสามวา2716
4คันนายาว3729
5จตุจักร3928
6จอมทอง2725
7ดอนเมือง2524
8ดินแดง3536
9ดุสิต107
10ตลิ่งชัน2319