จำนวนผู้ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ของ กรุงเทพมหานคร

ยอดรวมผู้เข้ารับการประเมิน

569,334

เข้าเกณฑ์

สงสัย

33,090

แยก

สังเกต

159,995

เฝ้า

ระวัง

37,704

ไม่พบ

ประวัติ

338,545


สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ขอรับ

การตรวจ

1,518

ผู้เข้ารับ

การตรวจ

1,393

Map will render here!
Map will render here!
แสดง 41 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์
#เขตผู้ขอรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจ
41วัฒนา3830
42สวนหลวง2428
43สะพานสูง1815
44สัมพันธวงศ์01
45สาทร4029
46สายไหม1010
47หนองแขม2423
48หนองจอก914
49หลักสี่1714
50ห้วยขวาง3731