จำนวนผู้ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ของ กรุงเทพมหานคร

ยอดรวมผู้เข้ารับการประเมิน

328,929

เข้าเกณฑ์

สงสัย

16,679

แยก

สังเกต

77,788

เฝ้า

ระวัง

24,698

ไม่พบ

ประวัติ

209,764


สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ขอรับ

การตรวจ

1,252

ผู้เข้ารับ

การตรวจ

1,032

Map will render here!
Map will render here!
แสดง 31 ถึง 40 จาก 50 ผลลัพธ์
#เขตผู้ขอรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจ
31พระโขนง1913
32พระนคร42
33ภาษีเจริญ1719
34มีนบุรี1411
35ยานนาวา3232
36ราชเทวี1811
37ราษฎร์บูรณะ3024
38ลาดกระบัง5444
39ลาดพร้าว2220
40วังทองหลาง3126