จำนวนผู้ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ของ กรุงเทพมหานคร

ยอดรวมผู้เข้ารับการประเมิน

329,036

เข้าเกณฑ์

สงสัย

16,687

แยก

สังเกต

77,798

เฝ้า

ระวัง

24,698

ไม่พบ

ประวัติ

209,853


สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ขอรับ

การตรวจ

1,252

ผู้เข้ารับ

การตรวจ

1,032

Map will render here!
Map will render here!
แสดง 1 ถึง 10 จาก 50 ผลลัพธ์
#เขตผู้ขอรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจ
1คลองเตย139
2คลองสาน2718
3คลองสามวา2716
4คันนายาว3729
5จตุจักร4028
6จอมทอง3128
7ดอนเมือง2524
8ดินแดง3738
9ดุสิต107
10ตลิ่งชัน2521