จำนวนผู้ทำแบบคัดกรอง COVID-19 ของ กรุงเทพมหานคร

ยอดรวมผู้เข้ารับการประเมิน

443,706

เข้าเกณฑ์

สงสัย

22,401

แยก

สังเกต

123,175

เฝ้า

ระวัง

27,893

ไม่พบ

ประวัติ

270,237


สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผู้ขอรับ

การตรวจ

1,365

ผู้เข้ารับ

การตรวจ

1,151

Map will render here!
Map will render here!
แสดง 1 ถึง 10 จาก 50 ผลลัพธ์
#เขตผู้ขอรับการตรวจผู้เข้ารับการตรวจ
1คลองเตย1512
2คลองสาน2918
3คลองสามวา2717
4คันนายาว3730
5จตุจักร4130
6จอมทอง3430
7ดอนเมือง2625
8ดินแดง3940
9ดุสิต118
10ตลิ่งชัน2824