หากท่านได้เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ กรุณาคลิกปุ่ม "ติดต่อ" เพื่อติดต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ด่วน!!!

ลำดับ ติดต่อสถานที่ช่วงเวลา
1 ติดต่อพื้นที่ทั้งหมด ของ จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน
2 ติดต่อตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า), ตลาดศูนย์การค้าบางแค, ตลาดกิตติ, ตลาดภาสม, ตลาดใหม่บางแค, ตลาดวันเดอร์ เขตบางแค กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 13 มี.ค. 64
3 ติดต่อสถานบันเทิง ย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน
4 ติดต่อผับ บาร์ และสถานบันเทิง ของ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์