หากท่านได้เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ กรุณาคลิกปุ่ม "ติดต่อ" เพื่อติดต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ด่วน!!!

ลำดับ ติดต่อสถานที่ช่วงเวลา
1 ติดต่อตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า), ตลาดศูนย์การค้าบางแค, ตลาดกิตติ, ตลาดภาสม, ตลาดใหม่บางแค, ตลาดวันเดอร์ เขตบางแค กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 13 มี.ค. 64
2 ติดต่อสถานบันเทิง ย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน
3 ติดต่อผับ บาร์ และสถานบันเทิง ของ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 22 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน
4 ติดต่อจังหวัดพื้นที่เสี่ยง (ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประกาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์) ของ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน
5 ติดต่อชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 27 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์